Fortsatta öppettider till 20,30

Ny beslut innebär att vi till och med den 24/1 fortsatt endast kan hålla öppet till 20,30.

Så kom i tid!!!!

Salut!