Friday and I’m in love!

Kom på rackarns trevlig fredagslunch! Fish’n Chips med en Ridgeway Bitter eller Wagyubiff med ett glas Camins del Priorat!!!
Linda spelar sommarhits och nu kör vi!
saluuut!!!