22/02 Ännu mer från Nynäs!!

Nu kopplar vi på Bedarö Bitter, 4,5% härlig lunchale!!

Saluut